انتخابات تمام شد/تغییرات مدیریتی ادامه می یابد

از این به بعد فقط سر بسته در این مورد سخن خواهیم گفت.

به هر صورت شنیده می شود کار ریاست ر.س برای یکی از ادارت نهاوند قطعی شده است و در روزهای آینده شاهد جابه جای مدیر یکی دیگر از ادارات نهاوند خواهیم بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید