اسامی نهایی کاندیدهای شورای شهر نهاوند به همراه کد کاندیدها

                   1-   آقای توکل احمدوند فرزند نور علی کد نامزد 1217

2- آقای علی محمد امیری فرزند علی نجف کد نامزد 1219
 
3 - آقای حمیدرضا بازرگان مشهور به مسعود فرزند عزت اله کد نامزد 1241
 
4 - خانم شهربانو پیرهادی مشهور به شهلا فرزند عزت اله کد نامزد 1245
 
5 - آقای بیژن ترابیان فرزند فتح اله کد نامزد 1246
 
6 - آقای الله یار جلالوند مشهور به امید فرزند مجیدالله کد نامزد 1249
 
7 - آقای داود جلالوند فرزند علی بابا کد نامزد 1251
 
8 - آقای علیرضا جلال وند فرزند کرم کد نامزد 1254
 
9 - آقای علی جلالی فرزند حسین کد نامزد 1256
 
10 - آقای کاوس جلالی فرزند محمد حسین کد نامزد 1257
 
11 - آقای محمد جلالی فرزند پیرنظر کد نامزد 1258
 
12 - آقای اصغر جهانیان فرزند اکبر کد نامزد 1261
 
13 - آقای مجتبی جهانیان فرزند محمدرضا کد نامزد 1262
 
14 - آقای محمد جهانیان مشهور به صامد فرزند نصرت اله کد نامزد 1264
 
15 - آقای علی رضا حیدری فرزند صحبت الله کد نامزد 1269
 
16 - آقای یزدان خدارحمی فرزند حبیب اله کد نامزد 1271
 
17 - آقای صفی اله خرم آبادی فرزند خلیل کد نامزد 1272
 
18 - آقای محب علی خزائی مشهور به حاج خزایی فرزند کرمعلی کد نامزد 1287
 
19 - آقای اسلام خسروی فرزند الی اویله کد نامزد 1294
 
20 - آقای حجت خوشه چین مشهور به داریوش فرزند محمد کد نامزد 1295
 
21 - آقای عباس دارائی فرزند سلیمان کد نامزد 1297
 
22 - خانم میترا دسته گلی فرزند حبیب کد نامزد 1415
 
23 - آقای مهراب دکامئی فرزند محمدولی کد نامزد 1416
 
24 - آقای علی رضا دکامین فرزند محمد مراد کد نامزد 1417
 
25 - آقای علی ده پهلوان فرزند حقمراد کد نامزد 1418
 
26 - آقای غلامرضا رستمی فرزند قدرت کد نامزد 1419
 
27 - آقای رضا رسولی مشهور به محمود فرزند اصلان کد نامزد 1421
 
28 - آقای بهزاد رضائی فرزند ابراهیم کد نامزد 1424
 
29 - آقای سعیدرضا رضائی فرزند علی کد نامزد 1425
 
30 - آقای مسعود رضی فرزند مهدی کد نامزد 1426
 
31 - آقای شمس الدین روزبه فرزند علی کد نامزد 1427
 
32 - آقای صمد زارعی فرزند محمدشریف کد نامزد 1428
 
33 - آقای سعید زمانی فرد فرزند نقی کد نامزد 1429
 
34 - آقای کامران زنگنه فرزند مجتبی کد نامزد 1452
 
35 - آقای رضا ساکی فرزند نجف کد نامزد 1454
 
36 - آقای مهرداد سعدی نژاد فرزند مصطفی کد نامزد 1456
 
37 - آقای مهدی سلگی فرزند مجتبی کد نامزد 1462
 
38 - آقای حشمت سیاوشی فرزند علیمحمد کد نامزد 1465
 
39 - آقای ارسلان سیف فرزند عزت اله کد نامزد 1467
 
40 - آقای حمیدرضا سیف فرزند لطف اله کد نامزد 1469
 
41 - آقای رضا سیف مشهور به حمید فرزند شکراله کد نامزد 1471
 
42 - آقای علی سیف مشهور به مراد فرزند رحم خدا کد نامزد 1472
 
43 - آقای مهدی سیف فرزند حجت اله کد نامزد 1474
 
44 - آقای یارولی سیف مشهور به یاری فرزند قاسم علی کد نامزد 1476
 
45 - آقای جعفر سیفی فرزند رحمان کد نامزد 1478
 
46 - آقای  علی شفائی مشهور به شفاهی ، شفیعی،شعاعی فرزند شمس اله کد نامزد 1479
 
47 - آقای فرزاد شمس فرزند سیف اله کد نامزد 1481
 
48 - آقای علیرضا شهبازی فرزند محمد کد نامزد 1484
 
49 - آقای مجتبی شهبازی فرزند منوچهر کد نامزد 1486
 
50 - آقای محمد شهبازی مشهور به داود فرزند علی محمد کد نامزد 1487
 
51 - آقای منصور صالح فرزند حبیب اله کد نامزد 1494
 
52 - آقای حمیدرضا صالحی مشهور به ندارد فرزند واحد کد نامزد 1495
 
53 - آقای علی طالبیان مشهور به صادق فرزند حاج محمد کد نامزد 1497
 
54 - آقای محمدرضا طالبیان فرزند محمد حسن کد نامزد 1498
 
55 - آقای ذبیح اله ظفری فرزند حسین کد نامزد 1512
 
56 - خانم میترا فروردین فرزند امر اله کد نامزد 1516
 
57 - آقای سیدباقر فیض فرزند سید علی کد نامزد 1521
 
58 - آقای حبیب قیاسی مشهور به مهندس قیاسی فرزند مصطفی کد نامزد 1524
 
59 - آقای علی قیصری فرزند شفیع کد نامزد 1525
/ 1 نظر / 3 بازدید
m-a

با سلام و خسته نباشید اینجانب به نمایندگی از طرف مهندس محمد رضا طالبیان ضمن پوزش از همشهریان عزیزی که از ایشان حمایت کردند و خواستار داوطلب شدنشان برای شورای شهر نهاوند شدند به دلیل مسوولیت های ایشان در ملایر و مشغله های کاری فراوان انصراف قطعی ایشان را اعلام میدارم .لطفا نام ایشان را از لیست حذف نمایید.با سپاس فراوان و با آرزوی سربلندی و پیشرفت نهاوند دیروز را شکستیم امروز فرصتی است فردا را بسازیم