شمس: 1700 بهره بردار کشاورز و باغدار در بخش خزل نهاوند فعالیت دارند

بخش خزل نهاوند با شش هزار و 300  هکتار ارضی کشاورزی آبی و هزار و 200  هکتار اراضی دیم بعنوان مهمترین بخش کشاورزی شهرستان نهاوند محسوب می شود.

شمس با اشاره به اینکه 50 درصد محصول گشنیز در بخش خزل نهاوند تولید می شود، گفت: چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی بخش خزل نهاوند تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارند.

وی اظهار داشت: گندم، کلزا، ذرت، جو، گشنیز و چغندر قند مهمترین محصولات کشاورزی بخش خزل است ولی خرد بودن اراضی، مشکلات ساماندهی آب، عدم تجهیز و بهسازی و ساماندهی مزارع کشاورزی و نوسانات محصولات باعث بروز مشکلات زیادی برای کشاورزان این بخش شده است.

مسئول جهاد کشاورزی بخش خزل نهاوند بیان داشت: متأسفانه بیمه محصولات کشاورزان باعث ناراحتی و دلخوری آنها شده است و علت آن عدم تخصیص بیمه به محصولاتی همچون گشنیز و یا تأخیر پرداخت میزان بیمه به محصولات در موعد مقرر است.

شهریار شمس با اشاره به اینکه  در حال حاضر عملیات برداشت محصولات گشنیز، کلزا و جو دیم در بخش خزل آغاز شده است، گفت: 500 هکتار از اراضی بخش خزل به کاشت جو دیم اختصاص دارد که از هر هکتار یک و نیم تن جو برداشت می شود.

شمس اظهار داشت: 700 هکتار از اراضی کشاورزی به کاشت گیاه روغنی کلزا تعلق دارد که از هر هکتار دو ونیم تن محصول کلزا برداشت می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید