بحیرایی در گفتگو با مهر: جوان نمونه سال نهاوند انتخاب می شود

برای انتخاب جوان نمونه مطابق با دستور العمل تدوین شده توسط این کارشناسی و گروه مشاوران جوان16 معیاردر نظر گرفته شده که بر اساس این معیارها جوانان نمونه معرفی میشوند.

بحیرایی گفت: برای انتخاب جوان نمونه معیارهای 16 گانه در نظر گرفته شده که مهمترین این معیارها مدرک تحصیلی،چاپ مقاله و تالیف و ترجمه، فعالیت های پژوهشی، شرکت در دوره های ضمن خدمت، کسب رتبه های ممتاز علمی، فرهنگی و ورزشی می باشد.

وی عنوان داشت: علاوه بر معیارهای فوق داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم نیز از شرایط انتخاب جوان نمونه است.

کارشناس امور جوانان و بانوان آموزش و پرورش نهاوند گفت: برای انتخاب جوان نمونه مطابق با دستور العمل تدوین شده توسط این کارشناسی و گروه مشاوران جوان16 معیاردر نظر گرفته شده که بر اساس این معیارها جوانان نمونه معرفی میشوند.

شهلا بحیرایی گفت: برای انتخاب جوان نمونه معیارهای 16 گانه در نظر گرفته شده که مهمترین این معیارها مدرک تحصیلی،چاپ مقاله و تالیف و ترجمه، فعالیت های پژوهشی، شرکت در دوره های ضمن خدمت، کسب رتبه های ممتاز علمی، فرهنگی و ورزشی می باشد.

وی عنوان داشت: علاوه بر معیارهای فوق داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم نیز از شرایط انتخاب جوان نمونه است.

کارشناس امور جوانان و بانوان آموزش و پرورش نهاوند  با اشاره به اینکه در حال حاضر 300 نفر جوان در سطح مختلف اداری و آموزشی در نهاوند مشغول به کار هستند، گفت: از بین این تعداد پس از بررسی مدارک و شرایط لازم شعیب خویشوند، نرگس پاک مهر و سیده فاطمه سیف بر اساس امتیازات کسب شده به ترتیب به عنوان جوان نمونه سال 92 انتخاب شده اند که طی مراسمی از آنها تجلیل می شود

شهلا بحیرایی گفت: با ارزش ترین و بهترین سرمایه گذاری در کشور تقویت و پرورش استعدادهای خلاق جوانان و نوجوانان خود است که این مهم مایه پیشرفت جامعه را فراهم می کند.

بحیرایی در پایان ادامه داد: قشر دانش آموز و جوان در هر جامعهای به لحاظ برخورداری از توان، انرژی و استعدادهای فراوان قادر خواهد بود نقش موثری در آینده آن جامعه داشته باشد و دانش آموزان در هر جامعه ای سرمایه اصلی آن جامعه محسوب میشوند که امکان رشد و بالندگی در موضوعات مختلف را در عرصه های گوناگونی محقق می کنند.

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید