حضور محافظ فرانسوی حضرت امام (ره) در جمع راهپیمایان نهاوندی

در حال پائین آمدن امام از هواپیماست که البته چهره امروز او با آن روز متفاوت شده و فقط خاطراتش همان خاطرات روزهای پرشور ورود امام می باشد.

وی که فارسی را به خوبی صحبت می کند با قرار گرفتن در پشت تریبون با ابراز خوشحالی از حضور در جمع مردم نهاوند گفت: من الجزایری هستم ولی در فرانسه در خانواده ای کاتولیک بزرگ شده ام که پس از استخدام در پلیس فرانسه با یک زن ایرانی مسلمان ازدواج نمودم و دارای دو فرزند می باشم.

وی در ارتباط با اینکه چگونه به عنوان محافظ امام انتخاب شد گفت: وقتی امام به پاریس آمدند پلیس فرانسه شش نفر را برای محافظت امام معرفی کرد که حضرت امام (ره) مرا انتخاب کرد و فارسی صحبت کردن من نیز مزید بر علت شد تا این سعادت نصیب من شد تا 116 روز در نوفل لوشاتو همراه امام باشم.

وی افزود: به علت علاقه زیادی که به امام پیدا کرده بودم یونیفرم مخصوص پوشیدم و همراه ایشان به ایران آمدم و دست امام را گرفتم و امام هم دست مرا گرفت.

وی افزود: به خاطر این علاقه عجیب که به امام داشتم به حاج احمد آقا فرزند مرحوم امام (ره) گفتم که می خواهم در ایران بمانم و ایشان گفتند ممکن است دولت فرانسه برایت مشکل ایجاد کند لذا خودم را باز نشسته کرده و در ایران ماندم.

وی گفت: پس از اقامت در ایران مسلمان شدم و نام رضا را برای خودم برگزیدم و بسیار خوشحال هستم.

وی گفت: خاطرات آن روز در کنار امام بودن در نوفل لوشاتو شیرینترین خاطرات دوران زندگیم می باشد .

وی در پایان مراسم با سردادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و همراهی مردم در بیان این شعارها به سخنان خود پایان داد.

/ 0 نظر / 210 بازدید