اعلام نتایج انخابات ریاست جمهوری در شهر ستان نهاوند

1.         آقای حسن روحانی دارای     58457             رأی 2.         آقای محمد باقر قالیباف         دارای     15295             رأی 3.         آقای سعید جلیلی     دارای     13010             رأی 4.         آقای محسن رضایی میر قائد دارای     11917             رأی 5.         آقای علی اکبر ولایتی          دارای     5713               رأی 6.         آقای محمد غرضی دارای    1096                           رأی       در این انتخابات جمع آرای مأخوذه 109622 برگ بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید