طرح سنجش سلامت نو آموزان در نهاوند تا ۱۵ مرداد ماه ادامه دارد

با اجرای این طرح و شناسایی مشکلات جسمی نوآموزان اکثر مشکلات ناشی از این مشکلات در مدارس رفع می شود و خانواده ها نیز در جریان وضعیت فرزند خود قرار می گیرند.
وی گفت: این طرح با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان اجرا می شود که از ابتدای آغاز طرح تاکنون ۳۸۲ نفر مورد سنجش قرار گرفته اند .
وی افزود: در این طرح نوآموزان مورد ارزیابی بینایی، شنوایی، بهداشتی، پزشکی و آمادگی تحصیلی قرار می گیرند که دانش آموزان مشکوک به مشکل به پایگاه های تخصصی برای معاینات کاملتر ارجاع داده می شوند لذا از خانواده ها انتتظار می رود برای اجرای هر چه بهتر طرح به موقع به پایگاه سنجش مراجعه کنند.
”تکلوگفت: در سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ نفرنوآموز شهرستان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند که این رقم امسال به دو هزار و ۴۵۰ نوآموز خواهد رسید.
وی در پایان گفت: در پایان سنجش سلامت نوآموزان دفترچه سلامت به آنان داده می شود که برای ثبت نام کودک در مدارس لازم است این دفترچه تکمیل شده و تحویل مدیران مدارس داده شود .

/ 0 نظر / 8 بازدید