استاندار همدان:دانشکده علوم انسانی نهاوند در مدت یک سال احداث می شود

اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور 100 درصد تخصیص کامل دارد و همه ی آنها باید تا پایان عمر دولت یازدهم یعنی دو سال آینده تحقق یابد.

وی با اعلام اینکه در این سفر 850 میلیارد تومان طرح عمرانی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: پارسال اعتبارات عمرانی استان 72 درصد معادل 73 میلیارد تومان به استان همدان تخصیص یافت ولی اعتبارات عمرانی سفر تضمین تخصیص دارد.

وی با اعلام اینکه 880 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به صورت طرح‌های مشارکتی در استان همدان اجرایی می‌شود، بیان کرد: طرح‌هایی که به پیشرفت 45 درصدی رسیده و دولت اعتبارات لازم را برای اجرای این طرح ها ندارد از طریق مشارکت با شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی همچون شستا، ایمیدرو و اتکا اجرایی می‌شوند.

وی بیان کرد: هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش و ثابت به واحدهای تولیدی استان همدان توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و این تعهد برای آنها در سفر رئیس جمهور به همدان ایجاد شد.

استاندار همدان بیان کرد: ساخت ساختمان سد سرابی، شبکه آبیاری و زهکشی به مدت یک سال با مبلغ 15 میلیارد تومان، تکمیل ساختمان سد شنجور در مدت یک سال با اعتبار 15 میلیارد تومان، آبرسانی از سد سرابی به تویسرکان در مدت دو سال با اعتباری نزدیک به 16 میلیارد تومان و اجرای تصفیه‌خانه تویسرکان به صورت BOT در مدت دوسال با اعتبار موردنیاز 25 میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور بود که باید تا پایان سال اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه پنج میلیارد تومان برای آبرسانی شهرهای تنش آبی استان همدان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: قرار شد تا 40 میلیارد تومان اعتبار برای مجتمع‌های آبرسانی روستاهای اولویت‌دار نیز تخصیص داده شود که حدود 25 درصد جمعیت روستایی همدان را شامل می‌شود.

نیک بخت اظهار داشت: برای تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای استان 58 میلیارد و 640 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که براین اساس تصفیه‌خانه شهر نهاوند در مدت یک سال، اسدآباد در مدت یک سال، تویسرکان در مدت یک سال، رزن در مدت یک سال و شهر همدان نیز در مدت دو سال اجرایی می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه فاضلاب روستاهای اولویت‌دار نیز در این سفر مورد توجه قرار گرفت، بیان کرد: همچنین در این سفر پنج میلیارد تومان برای طرح‌های شهرستان فامنین در نظر گرفته شده تا در مدت دو سال اجرایی شود.

استاندار همدان بیان کرد: در فصل کشاورزی 45 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای استان همدان در نظر گرفته شده که قابل افزایش نیز هست، تامین اعتبار لازم به میزان 41 میلیارد تومان برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 6 هزار هکتار بخشی از این اعتبار است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در 12 هزار هکتار از زمین های کشاورزی همدان در آنها روش های آبیاری تحت فشار انجام شود، گفت: اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 6 هزار هکتار در سفر رئیس جمهور تامین اعتبار شده و مابقی باید از طریق اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی تامین شود


وی درباره اعتبارات مصوب فصل بهداشت و درمان در سفر رئیس جمهور به استان همدان نیز گفت: در این بخش 127 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای استان همدان در نظر گرفته شد.

استاندار همدان با اعلام اینکه با هزینه اعتبارات این سفر 905 تخت به تخت‌های بیمارستانی استان همدان اضافه می‌شود، افزود: در حال حاضر دو هزار و 150 تخت بیمارستانی در استان همدان داریم که پس از هزینه اعتبارات این فصل در مدت دو سال،50 درصد به تعداد تخت‌های بیمارستانی همدان اضافه می‌شود.


وی تصریح کرد: تکمیل بیمارستان نهاوند با اعتبار 19 میلیارد تومان در مدت دو سال، تکمیل بیمارستان بهار در مدت دو ساله با اعتبار 11 میلیارد تومان، تکمیل بیمارستان قائم اسدآباد در مدت یک سال با اعتبار 10 میلیارد تومان و تکمیل بخش سوختگی بیمارستان بعثت در مدت یک سال با اعتبار 9 میلیارد و 500 میلیون تومان از جمله مصوبات برای این بخش است.

نیک بخت تکمیل بیمارستان اکباتان همدان در مدت دو سال با اعتبار 49 میلیارد و 500 میلیون تومان را از دیگر پروژه‌های مصوب برای فصل بهداشت و درمان دانست و گفت: البته این میزان اعتبار بدون تجهیز بیمارستان بوده و تجهیز برای این بیمارستان به 60 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان تویسرکان در مدت دو سال با اعتبار 21 میلیارد و 500 میلیون تومانی تکمیل می‌شود، تصریح کرد: دانشکده پرستاری اسدآباد در مدت یک سال با اعتبار نزدیک به هفت میلیارد تومان اجرایی می‌شود.


استاندار همدان درباره اعتبارات فصل حمل و نقل نیز گفت: برای این بخش 433 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد که نزدیک به چهار برابر اعتبارات عمرانی استان همدان است.

وی مشارکت در احداث آزادراه ساوه-همدان در مدت یک سال با اعتبار 30 میلیارد تومان، تکمیل کنارگذر اسدآباد، احداث باند دوم کبودراهنگ-قیدار در مدت یک سال با اعتبار 10 میلیارد تومان و کنارگذر رزن در مدت دو سال با اعتبار 13 میلیارد تومان از جله مصوبات در این بخش بود.

نیک بخت با اعلام اینکه در این سفر قرار شد تا کنارگذر غربی همدان در مدت دو سال با اعتبار 91 میلیارد و 200 میلیون تومان اجرایی می‌شود، گفت: تکمیل راه‌آهن تهران-همدان نیز در مدت دو سال با اعتبار 271 میلیارد تومانی اجرایی می‌شود.

وی عنوان کرد: در فصل اعتبارات قضایی درخواست چهار میلیارد تومان اعتبار برای احداث ساختمان سازمان بازرسی داشتیم که با بحث بسیار مصوب شد تا 12 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساختمان سازمان بازرسی در مدت دو سال در نظر گرفته شود.

استاندار همدان اظهار داشت: برای فصل فرهنگ و ورزش نیز در این سفر 12 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که پروژه‌های آن نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه دو میلیارد تومان اعتبار برای بنیاد بوعلی سینا در نظر گرفته شد، بیان کرد: برای فصل علمی-فرهنگی در سفر رئیس جمهور به استان همدان 35 میلیارد و 350 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

وی تکمیل مرحله دوم دانشکده فنی-مهندسی بوعلی در مدت دو سال با اعتبار پنج میلیارد و 700 میلیون تومان، تکمیل دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون تومان، احداث دانشکده علوم انسانی نهاوند در مدت یک سال، احداث دانشکده مهندسی سیدجمال‎الدین اسدآبادی در مدت دو سال با اعتبار پنج میلیارد و 400 میلیون تومان، تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری و تکمیل دانشکده فنی حرفه‌ای اسدآباد را از جمله پروژه‌های مصوب در این بخش دانست.


نیک بخت با اعلام اینکه 880 میلیارد تومان طرح به صورت مشارکتی توسط سرمایه‌گذاران اجرایی می‌شود، تصریح کرد: طرح‌های مشارکتی شامل احداث سد گرین، کارخانه تولید فراورده‌های گیاهی، احداث گاوداری پنج هزار راسی، خرید ماشین‌آلات شهری، احداث هتل پنج ستاره توسط شستا، اجرای پروژه‌ها و تقاطع‌های شهر همدان، احداث دو کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم، احداث مرکز جامع سرطان همدان توسط شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی و پروژه استحصال منیزیم از دولومیت جز این پروژه‌هاست.

استاندار همدان درباره وضعیت شهر جدید حورا نیز گفت: قرار شد تا سریع عملیات اجرایی این شهرآغاز شود چراکه مجدد با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید.

/ 0 نظر / 33 بازدید