ملت با بصیرت ایران دشمن را در انتخابات حیرت زده خواهند کرد

دهند تا شاهد ناکام ماندن توطئه های دشمنان شوند.
وی با بهره گیری از کلام مقام معظم رهبری افزود: اولین اصل بنا به فرموده رهبر انقلاب داشتن درک صحیح از واقعیتهای داخل و خارج است که ما می توانیم توطئه های دشمن برای نابودی اسلام را در سوریه ،عراق و افغانستان و دیگر ممالک اسلامی ببینیم.
وی گفت: دومین معیار از نظر رهبر انقلاب داشتن بصیرت بالای سیاسی است که در این زمینه مردم ما نشان داده اند که از هوش بالای سیاسی برخوردار بوده و موقعیت شناس می باشند .
وی حفظ وحدت و انسجام را از مهمترین مولفه های شرایط کنونی جامعه عنوان کرد و گفت: دشمن به دنبال آن است که با ایجاد تفرقه بین گروهها و سلایق سیاسی در صفوف واحد مردم رخنه ایجاد کرده و حضور آنان را در انتخابات کم رنگ کند اما مردم با حفظ وحدت در انتخابات حماسه می آفرینند .
وی حضور در انتخابات را واجبی شرعی عنوان کرد و گفت: امروز وظیفه همه مردم است که در انتخابات شرکت نموده و به وظیفه دینی و ملی خود عمل کنند .
وی نتیجه انتخابات را پیروزی مردم و شکست دشمن عنوان کرد و گفت: مهم در انتخابات حضور حداکثری است زیرا حضور مردم باعث عقب نشینی دشمن و یاس و سرخوردگی او از ادامه خصومت با نظام اسلامی خواهد بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید