حاشیه های همایش هوادران عارف /درخواست اعضای ستاد عارف از هواداران

جمعیت شده بود به طوری که ساعت هشت درهای وروردی را بسته بودند و تنها یک در برای ورود خانم ها باز بود.

جمعیت زیادی پشت درهای سالن ایستاده بودند و در داخل سالن ازدحام جمعیت گرمای طاقت فرسایی را به وجود آورده بود.

"یار دبستانی من "، "ای ایران" ترانه هایی بودند که جمعیت آن ها را یکصدا می خواندند.

شعار های "عارف زنده باد روحانی پاینده باد" و عارف روحانی اتئلاف ائتلاف" بیشترین شعار هایی بود که داده می شد "رای ما یک کلام  اصلاحات والسلام"و " زندانی سیاسی آزاد باید گردد" دیگر شعار هایی بود که  همرا با کوبیدن پا بر روی  زمین سر داده می شد .

مجری برنامه افشین اعلا شاعر بود که از فاطمه راکعی به عنوان یکی از فعالان اصلاح طلب دعوت کرد تا شعری را برای حاضران در سالن بخواند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت و در پایان نیز از حاظران خواست در انتخابات شوراها لیست اصلا طلبان را مد نظر قرار دهند.

مهمان دیگر این همایش فرشته طائر پور تهیه کننده سینما بود که بیانیه ای در خصوص فعالیت های سیاسی ،هنری و مطابلات زنان خواند.

در ادامه همایش کلیپی از محمد رضا عارف پخش شد که در آن تصاویر عارف با خاتمی و دیگر اصلاح طلبان نشان داده شد که مورد تشویق و شعار های بسیار هواداران در سالن قرار گرفت.

در جمعیت حاضر در سالن عده ای با دستنبد های بنفش که رنگ انتخاباتی هواداران روحانی است حضور داشتند و شعار اتئلاف را سر  می دادند.

کلیپ دیگری پخش شد که در آن شخصیت های تاریخی از جمله مصدق،  بازرگان، ستار خان ،امیر کبیر و سید جمال اسد آبادی را نشان می داد که در حین پخش کلیپ عارف وارد سالن شد.

ابتدا همسر عارف در حالی که برای حضار دست تکان می داد وارد شد و بعد از آن عارف آمد که برای چندین دقیقه متمادی مورد تشویق هواردان قرار گرفت.

عارف که به علت پرواز با تاخیر یک ساعته به مراسم آمد در ابتدای مراسم گفت: از همان ابتدا بنا را بر اجماع اصلاخ طلبان گذاشتم که هواداران شعار الله اکبر را سر دادند.

در پایان مراسم عارف و همسرش از پله های طبقه دوم سالن پایین آمدند که عده ای شعار یا حسین میر حسین را سر دادند.

تمامی خیایان های منتهی به بلوار کشاورز و خیابان حجاب ترافیک سنگینی بود و در پایان مراسم  با ایجاد حلقه هوادران را کنترل می کردند.و اعضای ستاد عارف از حاضران درخواست می کردند که شعار ندهند

/ 0 نظر / 8 بازدید