اتفاقات عجیب شب انتخاباتی شهرستان نهاوند

حاضر شد و میلاد امام سجاد (ع) را بهانه ای کرد تا بیش از 1000 نفر را شام دهد از مردم بخواهد در ازای یک پرس شام به من کاندیدا رای بدهید که دلم برای دفاع از حقوق شهروندی تنگ شده است اناگر اولین بار بود که میلاد امام سجاد (ع) بود و سالهای قبل و اینده چنین مراسمی برگزار نشده بود.

کاندیدای دیگر در کوچه پشت مسجد میدان پای قلعه کرامت و سخاوت و کمک به مردم مستضعف را برای گرفت رای آنها انتخاب کرده بود و در ازای یک بسته برنج و مرغ به مردم می گفت به من حقیر  فردا یک رای ناقابل بدهید.

دیگر کاندیدای مدافع حق و حقوق شهروندی من و تو شخصیت و ارزش همشهری ما را با اسکناس هاس 5 و 10 هزارتومانی و بیشتر محک میزد و بعد لبخنی ملیح و بی شرمانه ای میزد که انگار فاتح قله اورست شده است.

عجیب شبی بود ساعت عقربه های یک نیمه شب را نشان میداد که ماشین های مختلف برای گرفتن یک رای به هر طریقی منزلت و ارزش همشهریانم را لگد مال میکردند تا بار دیگر به من و تو تذکر دهند که ما بد انتخاب می کنیم.

ای کاش اینبار مردم عزیز و مهربان و دوست داشتنی نهاوند انتخابی آگاهانه و از روی شناخت داشته باشند تا کسانی که همه عزت و سربلندی و ابروی افراد را با پول رد وبدل می کنند از خواب غفلت بیدار شوند.

/ 1 نظر / 6 بازدید

ننگ بر این آرا که منجر به انتخاب می شود و اف بر این شرافت به رای فروحته میشود