حضور نمایندگان سعید جلیلی و حسن روحانی در نهاوند/ گزارش تصویری

طرفداران جلیلی روز دوشنبه مسجد جوانان نهاوند

جلیلی در جمع روحانیون نهاوند

حامیان جلیلی با شعار نه سازش نه تسلیم یار جلیلی هستیم

حامیان حسن روحانی مسجد علمیه سر خیابان نهاوند

راهپیمایی حامیان روحانی در داخل خیابان

طرفداران روحانی در داخل خیابان

تجمع طرفداران روحانی مقابل ستاد تبلیغاتی

/ 0 نظر / 50 بازدید