اسامی نامزدهای انتخابات شورهای اسلامی شهر برزول به همراه کد آنها

1 - آقای علی ترکاشوند فرزند قربان کد نامزد 1247 

2 - آقای حجت الله درویشی فرزند عزیزمراد کد نامزد 1298  

3 - آقای رمضان درویشی فرزند علی کد نامزد 1412

4 - آقای انشاءاله سلگی فرزند ماشاالله کد نامزد 1458

5 - آقای علی سلگی فرزند علی رحم کد نامزد 1461

6 - آقای حجت شوهانی فرزند مهر علی کد نامزد 1482

7 - خانم سمیرا شیراوند فرزند حمیدرضا کد نامزد 1492

8 - آقای محمد فلکی مشهور به شامحمد فرزند حسین کد نامزد 1518

9 - آقای اسحاق فهیم پور فرزند محمد تقی کد نامزد 1519

10 - آقای کامران کولیوند فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1547

11 - آقای نصرت الله ملکی فرزند قدرت الله کد نامزد 1618

12 - آقای مهدی موسی وند فرزند قنبر کد نامزد 1619

 

/ 0 نظر / 3 بازدید