خبر صدای نهاوند درست بود /صحت انتخابات شورای شهر نهاوند تأئید شد

به دست آوردن آرا بیشتر ترکیب چهارمین دوره شورای شهر نهاوند را تشکیل می دهند.

1- آقای مسعود رضی نام پدر مهدی دارای 6196 رای 2 - آقای اصغر جهانیان نام پدر اکبر دارای 5763 رای 3 – خانم میترا دسته گلی نام پدر حبیب دارای 5017 رای 4 – آقای کامران زنگنه نام پدر مجتبی دارای 4596 رای 5 - آقای صفی اله خرم آبادی نام پدرخلیل دارای 4266 رای 6 - آقای عبدالعلی ملکی نام پدر علیمراد دارای 4140رای 7 - آقای محمد جهانیان نام پدر نصرت الله دارای 3979رای
8 - آقای علی شفائی نام پدرشمس الله دارای 3909رای 9 - آقای یارولی سیف نام پدرقاسمعلی دارای 3854 رای

همچنین آقایان:

 

10 - آقای الله یار جلالوند نام پدرمجیدالله دارای 3819 رای 11 - آقای غلامرضا رستمی نام پدرقدرت دارای 3775 رای 12 - آقای علی جلالی نام پدرحسین دارای 3755 رای 13 - آقای علیرضا شهبازی نام پدرمحمد دارای 3552 رای

بعنوان اعضا علی البدل  شورای شهر نهاوند انتخاب و معرفی شدند.

/ 0 نظر / 5 بازدید