گودرزی و ابراهیمی در انتخابی تیم ملی کشتی شرکت نمی کنند

روز گذشته در حاشیه سفر به ملایر و دیدار با اعضای کشتی این شهرستان با سعید گودرزی پدر صادق گودرزی پیرامون وضعیت این کشتی گیر سووال شد که وی اعلام کرد که صادق در انتخابی تیم ملی حضور نخواهد یافت.
وی اضافه کرد: سعید گودرزی دلیل اصلی حضور نیافتن صادق گودرزی در انتخابی تیم ملی را عدم آمادگی وی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: سعید ابراهیمی دیگر کشتی گیر همدانی دارای سهمیه حضور در انتخابی تیم ملی نیز به احتمال زیاد در این مسابقات شرکت نکند و وضعیت آمادگی او مشخص نیست.
ربیعیان با تاکید بر اینکه چنین شرایطی به ضرر کشتی گیران خواهد بود، افزود: حضور نیافتن این کشتی گیران در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی باعث محرومیت آنان می شود.
وی خاطرنشان کرد: کشتی گیر حرفه ای باید در تمام شرایط آمادگی بدنی لازم را داشته باشد و مطرح کردن عدم آمادگی منجر به حذف آنان از ترکیب تیم ملی خواهد شد و کادر فنی تیم ملی با کسی تعارف ندارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید