گفتمان جدید در عرصه هسته‌ای به‌زودی تعریف می‌شود

خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران که 24 خرداد برگزار شد و تاثیر حضور 72 درصدی مردم و نقش آن بر سیاست خارجی آینده ایران تحلیل و نظر خود را بیان کرده است.
وی در این زمینه معتقد است که این انتخابات از 3 جهت بر سیاست خارجی ایران تاثیر گذار است. یکی از جهت روانی و فضای حاکم بر سیاست خارجی که تاثیر آن در کوتاه مدت هم پدیدار شده و این تاثیر نیز محدود به سیاست خارجی نبوده بلکه بر حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد نیز پدیدار شده است.
استاد دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران افزود: در عرصه خارجی نیز آن فضای ایران هراسی که ایجاد شده بود کاهش پیدا کرده و دشمنان ایران و کشورهای دیگر حداقل در کوتاه مدت برای ایجاد فضای روانی و رسانه‌ای و جو ایران هراسی خلع سلاح شده اند.
وی گفت: در یک هفته گذشته، رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که اظهار نگرانی می‌کند و مانند گذشته بر طبل جنگ می‌کوبد، اما باقی آهنگ موضع گیری خود را تغییر داده‌اند.
سنایی با اشاره به این که تاثیر دوم انتخابات را می توان در چار چوب عوامل پایدار بر سیاست خارجی بررسی کرد، تصریح کرد: در شاخص های موثر بر سیاست خارجی از وحدت ملی و همینطور مشروعیت سیاسی هر نظام سیاسی به عنوان عوامل تاثیر گذار یاد می‌شود
وی افزود: در حماسه ای که مردم ایران در انتخابات خلق کردند، وحدت ملی را به نمایش گذاشتند و شکاف‌هایی را که تا اندازه‌ای در چند سال اخیر ایجاد شده بود را پر کردند و به این ترتیب پشتوانه عظیمی را برای تصمیمات حوزه سیاست خارجی کشور فراهم کردند.
عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این انتخابات نشان داد که نظام سیاسی ایران نظام بسته‌ای نیست و خواست‌های مردم برای تغییر از طریق ساز و کار انتخابات قابل نمایش است. به نظرم این انتخابات و نتیجه غیر قابل پیش بینی آن که حتی در یک ماه قبل از آن هم قابل پیش‌بینی نبود، برا دعاهای برخی رسانه‌های غربی و شخصیت‌ها که در مورد ایران داشتند خط بطلان کشید.
استاد دانشگاه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در خصوص جنبه سوم گفت: روش دولت منتخب تعامل و بر راستای گفتگو است و از تیم حرفه‌ای نیز برخوردار است و این ظرفیت موجب تقویت حضور ایران در عرصه‌های بین‌المللی می شود، البته دولت منتخب هم در عرصه داخلی و سیاست خارجی چالش‌ها و وظایف سنگینی را پیش رو دارد که امیدواریم همچنان که اعلام شده با تدبیر و امید به حل و فصل آنها بپردازد.
سنایی در ادامه سخنان خود در مورد تاثیر انتخابات بر سیاست خارجی هسته ای ایران با تاکید بر این که، برنامه هسته‌ای ایران، برای چند سال اخیر نیست و حداقل 20 سال در جریان است، منتهی این فعالیت‌ها که جزو حقوق اصلی ملت ایران محسوب می شود متاسفانه محل تمرکز کشورهای دیگر قرار گرفته و از آن به عنوان بهانه ای برای فشار و پیگیری اهداف خود استفاده می کنند.
وی گفت: پرونده ایران به شورای امنیت رفته و تا امروز 4 قطعنامه علیه ایران صادر شده است. طبیعتا در دوره پیش توجه به چند نکته حائز اهمیت است. ابتدا این که ایران در حقوق هسته ای خود و در زمینه دفاع و بهره گیری از حقوق هسته ای خود و تداوم فعالیت‌های صلح آمیز تردید و تجدید نظر نخواهد کرد و این یک اصل ثابت در سیاست خارجی ایران در 3 دهه گذشته بوده است.
سنایی با بیان این که انتخابات 24 خرداد قدرت چانه زنی در فعالیت های هسته ای را افزایش خواهد داد تصریح کرد: در چند سال اخیر سیاست خارجی ما تا اندازه‌ای زیادی تحت شعاع موضوع هسته‌ای قرار گرفته بود در حالی که باید این دیپلماسی باشد که با تمام ظرفیت خود در خدمت حل و فضل مناقشه هسته ای باشد و آن را تحت شعاع خود قرار دهد نه این که مذاکرات به بن بست برسد و و تاثیر منفی بر سایر عرصه‌ها بگذارد و تحریم‌ها را علیه ایران افزایش دهد و تفاهم نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ما را درابهام قرار دهد.
وی افزود: یک دیپلماسی با رویکرد تعامل و گفتگو و سازنده ظرفیت های فراوان را در عرصه دیپلماسی ایجاد می کند که نتیجه آن این خواهد بود که به آرامی گفتگوهای هسته ای نیز به این نتیجه خواهد رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هرچند که نمی شود انتظار داشت در کوتاه مدت و به سرعت این گفتگوها به نتیجه برسد، اما با روندی که در 2، 3 سال اخیر طی شده متفاوت و به سمت تعامل و گفتگو حرکت خواهد کرد و این البته زمینه حضوربیشتر و حرکت ایران در عرصه های بین المللی را با خود به همراه خواهد داشت.
وی در پایان افزود: نکته ای که روحانی رئیس جمهوری منتخب در نشست مطبوعاتی خود مطرح کرد این بود که دیپلماسی ایران در عرصه هسته ای نه مانند 4 سال گذشته و نه تعامل در آن مبتنی بر احتمال تعلیق خواهد بود، بلکه یک گفتمان جدید تعامل و تفاهم که به زودی تعریف خواهد شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید