شانس کاندیداها برای ریاست جمهوری از نظر مردم

انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.این نظر سنجی در روزهای 11 و 12 خرداد ماه از بین شهروندان 18 سال و بالاتر صورت گرفته که در آن از بین تماس با بیش از بیست هزار شماره تلفن با 2067 نفر از شهروندان به صورت تلفنی مصاحبه انجام شده است.

بر اساس نتایج 69.4 (قریب به 70 درصد) بیان داشته اند که" قطعا در انتخابات شرکت می کنند" 8.8 درصد اعلام کرده اند "به احتمال زیاد شرکت می کنند" و در مقابل 7.1 درصد بیان کرده اند که "قطعا شرکت نمی کنند".این در حالی است که 21.8 درصد هنوز تصمیمی قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفته اند.

 

همچنین از نظر 55.4 درصد پاسخگویان " اکثر مردم در انتخابات شرکت می کنند20 درصد اظهار کرده اند که مردم" کم و بیش شرکت می کنند"و از نظر 10.3 درصد آنان " تعداد کمی از مردم در انتخابات شرکت می کنند".

/ 0 نظر / 6 بازدید