کریمی: تخلف انتخاباتی بدون اغماض رسیدگی می شود

برای تحقق شعار سال در راستای منویات مقام معظم رهبری  آرامش و امنیت در سطح جامعه بزرگترین عامل و رکن محسوب می شود و هر فرد و یا گروهی بخواهد این وحدت و آرامش و امنیت مردم را تضعیف کند متخلف است.

کریمی گفت: انتخابات یک رقابت سالم بر اساس رعایت قانون و احترام به اخلاق است و کاندیداهای شوراها از چهره های شاخص و معروف شهرستان هستند که مردم قرار است به آنها اعتماد کنند و برنامه ریزی شهر را به مدت چهار سال به آنها بسپارند.

وی افزود: در روزهای گذشته مشاهده می شود که افرادی موازین قانونی را زیرپا گذاشته و دست به تخلفات تبلیغاتی می زنند که مدارک آنها جمع آوری و با موارد تخلف شده برخورد شده است.

رئیس دادگستری شهرستان نهاوند ادامه داد: عمل به قانون مهمترین وظایف کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی اظهار داشت: همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.

محمد کریمی عنوان داشت: فعالیت کاندیداهای شوراهای شهر رصد می شود و تبلیغات باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت بگیرد.

وی گفت: تخلف کاندیداها ثبت و قطعا موضوعات تخلف از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود و در صورت کسب آرا، نیز در اعتبارات نامزد متخلف موثر خواهد بود.

کریمی گفت: عمل به قانون می‌تواند زمینه شکل‌گیری حماسه سیاسی که مد نظر مقام معظم رهبری است، را فراهم کند.

وی در پایان سخنانش افزود: اگر همه افراد به قانون عمل کنند و به آن پایبند باشند می‌توانند در زمان مسئولیت‌پذیری نیز روح قانون را در جامعه ترویج و حاکم کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید