شرکت سیمان نهاوند گواهی انطباق معیار مصرف انرژی دریافت کرد

صنایع غذایی سحر، شرکت سیمان نهاوند و واحد تولیدی لبنیات پنیر و خامه ملایر بودند که در فرآیند مصرف انرژی گواهی گرفتند.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها و بازدیدها در 9 بخش انجام می‌شود، افزود: ضمن بازدید از واحدهای تولیدی، اگر واحدی نقص بحرانی در پروانه استاندارد داشته و الزامات زمان دریافت علامت استاندارد را رعایت نکند، منجر به تعلیق پروانه می‌شود.

معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان همدان بیان کرد: در اکثر موارد ضوابط پروانه استاندارد رعایت می‌شود اما در صورت مشاهده موارد جزئی تذکر داده می‌شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید