نشست هئیت موسس دانشگاه آزاد نهاوند با معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

افزایش جمعیت دانشجویی ، افزایش رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف، توجه به مباحث ورزشی و فرهنگی، احداث سوله ورزشی و ساخت مسجد مهمترین برنامه ها مصوب شده برای توسعه و ارتقا دانشگاه آزاد نهاوند است.

علی اصغر تروهید ادامه داد: با حضور حمید سوری  بعنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد نهاوند که از کارنامه روشن و موفقی در عرصه مدیریت و کارهای اجرایی در بخش های مختلف دانشگاه آزاد همدان برخوردار است آینده روشن و مطلوبی برای دانشگاه آزاد نهاوند پیش بینی می شود.

ماشاالله گیوی، علی احسان رزاقی، مهرداد هوشمند، محمد تقی شهبازی، محبی، علی خدری، محمد رحیم نادی، سلوکی و چند نفر دیگر از از حاضران در این جلسه بوند.

/ 0 نظر / 59 بازدید