14 خبرنگار اخبار انتخابات نهاوند را پوشش خبری می دهند.

حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات شهرستان نهاوند نسبت به انتخابات گذشته 70 درصد افزایش یافته است.

بهروز بحیرای ادامه داد: برای خبرنگاران محلی در اداره منابع طبیعی با امکانات تلفن،فکس و اینترنت در نظر گرفته شده است تا برای انتشار سریع و فوری اخبار مشکلی نداشته باشند.

/ 0 نظر / 12 بازدید