بنرهای کدام کاندیدهای شورای شهر نهاوند شنبه شب پاره شدند

اصغر جهانیان و مجتبی شهبازی که در مقابل ستادهای آنان نصب شده بود توسط فردی با چاقو پاره می شود که در این میان شخص مذکور توسط دو نفر از همشریان شناسایی و با همکاری و سرعت عمل نیروی انتظامی دستگیر و روانه بازداشتگاه می شود.

/ 0 نظر / 51 بازدید