استعدادی: طرح تهیه کتاب من در استان همدان اجرا می شود

به منظور عدالت در دسترسی و روان سازی کتاب و غنی سازی کتابخانه های استان همدان طرح تهیه کتاب من در تمام کتابخانه های استان اجرا می شود.

استعدادی گفت: در این طرح بنا بر نیاز اعضا، کتابهای مورد نیاز که در مجموعه کتابخانه های شهری وجود ندارد به صورت مکتوب به کتابخانه استان ارسال و کتابخانه استان کتاب مذکور را سفارش و تهیه کرده و برای فرد ارسال می کند و پس از استفاده، کتاب مذکور به کتابخانه ارجاع می شود.

وی در مورد راه اندازی کتابخانه های سیار در بخش و روستاهای مختلف گفت: به منظور نشر و توسعه فرهنگ کتاب خوانی در کشور طرح احداث و راه اندازی کنابخانه های سیار با استفاده از خودروی اتوبوس در حال انجام است.

کمبود نیروی انسانی کتابخانه های شهر برزول و گیان نهاوند برطرف می شود

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان اعلام کرد: در دیماه سال گذشته نیروی انسانی کتابخانه ها 10 نفر بود که این تعداد در حال حاضر به 17 نفر افزایش یافته است و کمبود نیروی انسانی کتابخانه های شهر برزول و گیان نهاوند برطرف می شود.

ارشاد استعدادی در پایان سخنانش بیان داشت: در سال جاری نقد کتابی در استان همدان به میزبانی شهرستان نهاوند برگزار می شود تا فرهنگ مطالعه و احترام به کتاب در بین مردم ترویج شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید