روز جمعه روز انتخابات و سرنوشت/ اخبار لحظه به لحظه در صدای نهاوند

با توجه به همکاری فرماندار محترم و مسئول روابط عمومی فرمانداری تمام امکانات و وسایل مورد نیاز برای خبرنگاران در روز انتخابات فراهم شده است و مردم عزیز می توانند روز جمعه اخبار لحظه به لحظه انتخابات را  تا اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستای نهاوند را از ستاد انتخابات شهرستان نهاوند واقع در فرمانداری نهاوند از صدای نهاوند پیگیری کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید