# اداره_صنعت_و_معدن_و_تجارت_شهرستان_نهاوند

امضا تفاهم نامه همکاری و گسترش روابط بین فرمانداری نهاوند و سرمایه گذاران ترکیه

به موجب این دو تفاهم نامه طرفین به منظور توسعه روابط و گسترش فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 34 بازدید