توانا: در انتخابات شورای شهر نهاوند از کاندیدای خاصی حمایت نمیکنم

این حضورها به علت بعضی از مناسبات کاری در مورد انتخابات ریاست جمهوری و بنا بر روابط دوستی بوده است.و به تمام کاندیدهای شورای شهر نهاوند احترام می گذارد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید