با اهدای اعضای جوان 19 ساله ، بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند .

بیمار مرگ مغزی به چشمان دو بیمار روشنایی بخشید و بخشی از پوست وی نیز به بیماران نیازمند پیوند پوست اهدا شد .

عمل پیوند و جداسازی در بیمارستان نمازی شیراز با موفقیت انجام شد.

/ 0 نظر / 26 بازدید